B KATEGORIJA

B - Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina. Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

POSTUPAK OD UPISA DO DOBIJANJA VOZAČKE DOZVOLE

U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje. Potrebno je za početak praktične obuke.

Nakon upisa počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata i uglavnom se organizuje u 14 termina - dolazaka (12 puta po 3 časa i 2 puta po dva časa).

Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi, mora se doći LIČNO, poneti lična karta, popuniti prijava i izvršiti uplata takse za polaganje. Termini za polaganje budu unapred određeni od strane MUP-a. Prijava za polaganje se vrsi osam dana pre termina polaganja.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača "B" kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, ALI pored lične karte, popunjene prijave i izvršene uplate takse za polaganje POTREBNO je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrše: Crveni krst, Hitna pomoć Beograd i od skoro Dom zdravlja Dr. Ristić. Trenutno je najpovoljnije u Domu zdravlja Dr. Ristić (6.200,00).

Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu po svoju DOZVOLU , stavite na vozilo nalepnicu "P" i vozite!!!

Kandidati za vozače "B" kategorije koji već imaju neku od kategorija (AM, M, F, A1, A2, A ili B1) imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke. Pogledati na stranici "cenovnik".

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE

Kada se polože ispiti u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom. Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

  • 1. Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva lica koje vrši nadzor, na mestu suvozača i koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina;
  • 2. Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji;
  • 3. Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h;
  • 4. Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće;
  • 5. Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni HandsFree);
  • 6. Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja, osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.