KAKO DO VOZAČKE DOZVOLE

Upis - ugovor

U Auto školi sklapate ugovor kojim je regulisan način teorijske i praktične obuke i način sprovođenja i organizovanja vozačkog ispita. Za sklapanje ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja ili staratelja radi potpisivanja ugovora.

Teorijska nastava

Nakon upisa u auto školu počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata. Teorijsku nastavu kadnidati slušaju u grupi ili pojedinačno u zavisnosti od zahteva i njihovih obaveza.

U toku jednog dana po pravilniku o obuci kandidata za vozače motornih vozila, kandidat može imati najviše 3 časa teorijske nastave. Vremenski period trajanja teorijske nastave iznosi 14 dana. 

Teorijki ispit (test) iz saobraćajnih pravila i propisa

Uslov za polaganje teorijskog ispita jeste završena teorijska obuka. Prijava se vrši u Auto školi, mora se doći LIČNO, poneti lična karta, popuniti prijava i izvršiti uplata takse za polaganje. Termini za polaganje su unapred određeni od strane MUP-a. Prijava za polaganje se vrsi najkasnije osam dana pre termina polaganja.

Praktična obuka (40 časova vožnje)

Odmah nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača "B" kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Ispit iz prve pomoći

Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, ALI pored lične karte, popunjene prijave i izvršene uplate takse za polaganje POTREBNO je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrše: Dom zdravlja Niš, Dom zdravlja Hipokrat group, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije.

Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita

Nakon završene praktične obuke, vrši se prijava praktičnog dela vozačkog ispita (vožnje). Kao i za teorijski ispit prijava se vrši u auto školi i mora se doći LIČNO, poneti ličnu kartu i izvršiti uplatu takse za polaganje. Termini polaganja praktičnog dela vozačkog ispita su unapred određeni od strane MUP-a, a kandidati se o terminu polaganja vozačkog ispita unapred obaveštavaju. 

Uverenje o položenom vozačkom ispitu

Dan posle položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu na osnovu koga stićete pravo podnošenja zahteva za izdavanje “probne vozačke dozvole” u Vašoj policijskoj upravi.

Podizanje vozačke dozvole (izdaje MUP)