BEZBEDNOST MLADIH VOZAČA U SAOBRAĆAJU

Značaj obuke za bezbednost saobraćaja je nesumnjivo veliki, naročito ako se se uzmu u obzir podaci prema kojima su vozači početnici zastupljeni u preko 50 % svih saobraćajnih nezgoda (istraživanja Svetske zdravstvene organizacije).

Kvalitetna obuka kandidata u auto školi predstavlja jednu od veoma važnih karika u formiranju adekvatnih znanja, veština ali i ono što je najvažnije u formiranju ispravnih stavova. Mladi vozači, neiskusni, a nejčešće ubeđeni da mnogo toga znaju, najugroženija su kategorija među učesnicima u saobraćaju.

Zbog toga je njihova edukacija kao i kvalitetna teorijska i praktična obuka u auto školi veoma važna.